Wimpy Mosselbaai het vir die afgelope jar 2019 geen probleem gevind met die ERGO FITO wat ons gebruik. Ons wil graag baie dankie se vir die geleentheid wat vir ons gegun is om u produkte to gebruik. Ons sal in die gevolg gereeld van u produkte gebruik maak.

Patricia Dulaze Wimpy Mosselbaai